Fysioterapi & Træning

Senfølger efter kræft

Fysioterapi spiller en afgørende rolle i rehabiliteringen af kræftoverlevende med senfølger efter kræft, da mange oplever langvarige senfølger efter behandling. Læs mere om, hvordan fysioterapi kan afhjælpe disse udfordringer.

Fysioterapi senfølger kræft

Fysioterapi & senfølger kræft

Hvordan kan fysioterapi afhjælpe?

Antallet af patienter med kræft i Danmark og verden er en støt voksende gruppe med et unikt behov for funktionel, psykosocial og medicinsk støtte. Mange patienter oplever funktionstab og senfølger efter kræft, som skyldes kræftsygdom og/eller kræftbehandling. Funktionstab og senfølger er rent faktisk problemstillinger, der kan løses gennem cancerrehabilitering og fysisk træning.

Smertebehandling og bevægelighed:

Efter kræftbehandling kan patienter opleve smerte og begrænset bevægelighed. Fysioterapi kan omfatte øvelser, manuel terapi og strækøvelser for at lindre smerter og forbedre bevægeligheden i de berørte områder.

Reducerer træthed:
Træthed er en udbredt senfølge efter kræftbehandling. Fysioterapeutiske interventioner, herunder gradvis træning og energibesparende teknikker, kan hjælpe med at forbedre energiniveauerne og øge den generelle livskvalitet.

Forbedrer funktionsevnen:

Mange kræftoverlevende oplever nedsat funktionsevne på grund af muskelsvaghed eller neurologiske problemer. Fysioterapi kan hjælpe med at genopbygge styrke, forbedre balance og koordination samt gendanne funktionsevnen gennem målrettede øvelser og træningsprogrammer.

Psykosocial støtte:

Ud over de fysiske fordele kan fysioterapi også tilbyde psykosocial støtte til kræftoverlevende. Det kan hjælpe med at reducere angst og depression ved at tilbyde en støttende og opmuntrende miljø under rehabiliteringsprocessen.

Individuel tilgang:
Fysioterapi til kræftoverlevende tilpasses individuelt for at imødekomme patientens specifikke behov og mål. En holistisk tilgang involverer samarbejde med andre sundhedsprofessionelle for at sikre en koordineret rehabiliteringsindsats.

Fysioterapi spiller således en central rolle i at forbedre livskvaliteten og genoprette funktionsevnen hos kræftoverlevende med senfølger efter behandling. Den målrettede indsats, individuelle tilgang og integrerede samarbejde bidrager til at opnå bedst mulige resultater og give patienterne den nødvendige støtte under deres rehabiliteringsrejse.

På klinikken tilbyder fysioterapeut Morten Høllund målrettet individuelt tilpasset træning under supervision eller ved holdtræning med flere deltagere.
Forløbet tilrettelæggelse ved en fysioterapeutisk konsultation inden opstart på træning, hvor forløbet målrettes og der testes med relevante fysiske test.