Senfølger Kræftbehandling

Har du behov for træning?

Antallet af patienter med kræft i Danmark og verden er en støt voksende gruppe med et unikt behov for funktionel, psykosocial og medicinsk støtte. Mange patienter med kræft oplever funktionstab og senfølger, som skyldes kræftsygdom og/eller kræftbehandling. Funktionstab og senfølger er rent faktisk problemstillinger, der kan løses gennem cancerrehabilitering og fysisk træning.

Behov for målrettet rehabilitering til kræftpatienter

Mange kræftpatienter har behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom, fordi de lever med senfølger efter sygdommen og behandlingen. En stor del af patienterne har desuden brug for et målrettet tilbud om rehabilitering, der retter sig mod fysiske, psykiske og sociale behov.

På klinikken tilbyder fysioterapeut Morten Høllund målrettet individuelt tilpasset træning under supervision eller ved holdtræning med flere deltagere. Forløbet tilrettelæggelse ved en fysioterapeutisk konsultation inden opstart på træning, hvor forløbet målrettes og der testes med relevante fysiske test.

Har du spørgsmål eller behov for yderligere information er du velkommen til at kontakte os på telefon 3670 3136.

Alternativt kan du skrive til os via kontaktformularen her eller sende en mail til: