Priser

Generelt om priser

EGENBETALING MED GYLDIG LÆGEHENVISNING

Vi gør opmærksom på der er egenbetaling på fysioterapeutisk behandling med tilskud fra sygesikringen. Det offentlige tilskud med gyldig lægehenvisning udgør ca 40% af det fulde honorar.

SUNDHEDSYDELSER UDEN TILSKUD

Vær også opmærksom på, at sygesikringen ikke giver tilskud til alle typer af ydelser som kan understøtte din behandling – fx laser, akupunktur, tape o.lign. I de tilfælde hvor fysioterapeuten skønner det relevant og du ønsker denne ydelse, vil der være et tillæg oven i sygesikringsprisen.

VENTETIDER OG MULIGHEDEN FOR BEHANDLING UDEN TILSKUD

Den fysioterapeutiske behandlingskapacitet under overenskomsterne er begrænset, hvilket sammenholdt med den stigende efterspørgsel på fysioterapeutiske ydelser i overenskomsten kan medføre, at der opstår længere ventetid end hidtil til behandling under overenskomsten.
Dette betyder at selvom klinikken har overenskomst med sygesikringen vil der til tider forekomme ventetid på at komme til behandling med sygesikringstilskud.
Du har som patient mulighed for at vælge at få behandling udenfor overenskomsten mod fuld egenbetaling.

Betaling

DU KAN PÅ KLINIKKEN BETALE MED:

Dankort, mobilepay og kontanter.
Vi forbeholder os ret til at afvise 1000 kr. sedler af sikkerhedsmæssige årsager.

Udeblivelse

Ved udeblivelse fra aftalt behandlingstid tid eller for sent afbud pålægges et gebyr på 294,18 kr.
Dette er i henhold til overenskomstens § 16 og svarer til fuldt honorar for normalbehandling.

Forsikringen dækker ikke dette beløb

Sundhedsydelser

Det er altid en forudsætning for at afregne en overenskomstmæssig ydelse, at denne ydelse ligger inden for overenskomstens ydelsesbeskrivelse og foretages uafhængigt af, at der gives en ydelse uden tilskud.

Laserbehandling, kinesiotape, akupunktur o.lign. er ikke en overenskomstmæssig ydelse, og der opkræves derfor fuld egenbetaling for denne ydelse.

Eksempler på ikke tilskudsberettigede ydelser

Følgende liste giver indtryk af de mest almindeligt forekommende ydelser uden tilskud.

 • Akupunktur
 • Laser
 • Skotest
 • Fremstilling af individuelt tilpassede såler
 • Tilretning af såler
 • Kognitiv terapi
 • Mindfullness
 • Wellness massage
 • Diverse varer: små træningsredskaber til hjemmetræning, såler, kildevand m.m.
 • Coaching/personlig træning
 • Måling af blodtryk
 • Gebyr for forsendelse af regning til patienten i kuvert- hvis patienten selv beder om det.
 • Telefon/e-mailkonsultation i forhold til patienter eller andre uden henvisning, og/eller i forhold til problemstillinger, som ligger udenfor henvisningsgrundlaget.
 • IT træningsprogram eller øvelser fra DigiFys, ExorLive el. lign.
 • 2. opinion i forhold til behandling/træning
 • Sundhedscoaching/KRAMS (udenfor henvisningsgrundlaget)
 • Konditest som supplement til selvvalgt træning
 • Øvrige test som supplement til selvvalgt træning
 • Rådgivning i forhold til forebyggelse af overbelastningsskader/idrætsskader
 • Video- og bevægeanalyse f.eks. løbestil

Hvad giver sygeforsikringen "danmark" i tilskud?

Det er en betingelse for at få tilskud, at fysioterapeutisk behandling er udført af autoriseret fysioterapeut i et EU-/EØS-land.

 Sygeforsikringen “danmark” stiller ikke krav om forudgående lægehenvisning, men stiller de samme krav til behandlere, årsag og behandling, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

Der kan dog kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt gives tilskud til én behandling pr. dag. Dog gives tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi, kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag.

Der ydes samme tilskud for gruppe 5, gruppe 1 og gruppe 2 medlemmer.

Tilskud fra sygeforsikringen "danmark"

Ydelse Pris
Første konsultation
133 kr.
Normal behandling
88 kr.
Kort behandling
59 kr.
Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks.
30 kr.
Holdtræning pr. gang 50 % af egenudgiften, dog maks.
59 kr.
Tillæg for behandling i hjemmet - afstandstillæg
10 kr.