Priser sundhedsydelser

Sundhedsydelser

Det er altid en forudsætning for at afregne en overenskomstmæssig ydelse, at denne ydelse ligger inden for overenskomstens ydelsesbeskrivelse og foretages uafhængigt af, at der gives en ydelse uden tilskud.

Laserbehandling, kinesiotape, akupunktur o.lign. er ikke en overenskomstmæssig ydelse, og der opkræves derfor fuld egenbetaling for denne ydelse.

Prisen på sundhedsydelser er den samme ved kombination af fx laser og tape. Det vil sige 80 kr. ligemeget hvilke sundhedsydelser der gives!

Ydelse Pris
Laserbehandling (powerlaser)
80 kr.
Kinesiotape
80 kr.
Akupunktur i tillæg til normalbehandling
80 kr.
Træningsprogram
80 kr.