Priser fysioterapi

Hvad koster det at gå til fysioterapi?

Prisen for fysioterapeutisk behandling med tilskud fra sygesikringen følger overenskomsten og reguleres 2 gange årligt dvs prisen er den samme på alle klinikker med overenskomst med sygesikringen.

Vi gør opmærksom på der er egenbetaling på fysioterapeutisk behandling med tilskud fra sygesikringen. Det offentlige tilskud med gyldig lægehenvisning udgør ca 40% af det fulde honorar.

Priser med tilskud fra sygesikringen

Ydelse Pris
Første konsultation
280,85 kr.
Normal behandling
178,57 kr.
Kort behandling
119,04 kr.
Opfølgende træningsterapi
59,53 kr.
Holdtræning pr. gang
119,04 kr.

Priser uden tilskud fra sygesikringen

Ydelse Pris
Første konsultation
399 kr.
Normal behandling
299 kr.
Kort behandling
199 kr.
Opfølgende træningsterapi
99 kr.
Holdtræning pr. gang
199 kr.

Hvad giver sygeforsikringen "danmark" i tilskud?

Det er en betingelse for at få tilskud, at fysioterapeutisk behandling er udført af autoriseret fysioterapeut i et EU-/EØS-land.

 Sygeforsikringen “danmark” stiller ikke krav om forudgående lægehenvisning, men stiller de samme krav til behandlere, årsag og behandling, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

Der kan dog kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt gives tilskud til én behandling pr. dag. Dog gives tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi, kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag.

Der ydes samme tilskud for gruppe 5, gruppe 1 og gruppe 2 medlemmer.

Tilskud fra sygeforsikringen "danmark"

Ydelse Pris
Første konsultation
133 kr.
Normal behandling
88 kr.
Kort behandling
59 kr.
Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks.
30 kr.
Holdtræning pr. gang 50 % af egenudgiften, dog maks.
59 kr.
Tillæg for behandling i hjemmet - afstandstillæg
10 kr.