Hvad skal du være opmærksom på!

Der er egenbetaling med gyldig lægehenvisning på fysioterapi og træning, og det er disse priser der fremgår i prislisten.
Priserne reguleres 1. april og 1. oktober af regionernes lønnings- og takstnævn.

Fysioterapi & træning

Der er fuld egenbetaling uden lægehenvisning, men også egenbetaling med gyldig lægehenvisning.
Tilskuddet med lægehenvisning udgør ca. 40% af den samlede pris.

Sundhedsydelser

Sygesikringen giver ikke tilskud til alle typer af ydelser som kan understøtte din behandling fx behandling med laser, kinesiotape eller sportstape.
Her er der 80 kr. i egenbetaling.

Tilskud

Du er med lægehenvisning tilskudsberettet til behandling og træning. Det er muligt du får yderligere tilskud, hvis du er medlem af "danmark" eller via en sundhedsforsikring eller kommunen.

Sygeforsikringen "danmark"

“danmark” stiller ikke krav om forudgående lægehenvisning, men stiller de samme krav til behandlere, årsag og behandling, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

Der kan dog kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt gives tilskud til én behandling pr. dag. Dog gives tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi, kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag. 

De behandlingsformer, vi giver tilskud til, skal være omfattet af overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter. Dette gælder også tilskud til midlertidige ydelser.

Du skal som patient være opmærksom på der er indført en maksimal årlig grænse for tilskuddet til holdtræning.