Priser

Generel information

Der er egenbetaling med gyldig lægehenvisning på fysioterapeutisk behandling og det er denne pris der fremgår i prislisten. Prisen reguleres 2 x årligt af regionernes lønnings- og takstnævn.

Sundhedsydelser

Sygesikringen giver ikke tilskud til alle typer af ydelser som kan understøtte din behandling fx behandling med laser eller sportstape. Vurderer fysioterapeuten det relevant og du ønsker denne ydelse, vil der være et tillæg på 80 kr. til sygesikringsprisen.
Prisen dækker kombinationen af flere ydelser givet samme dag.

Ventetider

Den fysioterapeutiske behandlingskapacitet under overenskomsterne er begrænset, hvilket sammenholdt med den stigende efterspørgsel på fysioterapeutiske ydelser i overenskomsten kan medføre, at der opstår længere ventetid end hidtil til behandling under overenskomsten.
Dette betyder at selvom klinikken har overenskomst med sygesikringen vil der til tider forekomme ventetid på at komme til behandling med sygesikringstilskud.
Du har som patient mulighed for at vælge at få behandling udenfor overenskomsten mod fuld egenbetaling.

Sygeforsikringen "danmark"

Tilskud til behandling

“danmark” stiller ikke krav om forudgående lægehenvisning, men stiller de samme krav til behandlere, årsag og behandling, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

Der kan dog kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt gives tilskud til én behandling pr. dag. Dog gives tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi, kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag. 

De behandlingsformer, vi giver tilskud til, skal være omfattet af overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter. Dette gælder også tilskud til midlertidige ydelser.

Du skal som patient være opmærksom på der er indført en maksimal årlig grænse for tilskuddet til holdtræning.