Rødovre Centrum Fysioterapi

Motorisk Usikre Børn

Børn med motoriske vanskeligheder – motorisk usikre børn – kan ofte virke kejtede og usikre, især når de står overfor nye udfordringer. Deres motoriske færdigheder svarer ikke til deres alder, hvilket kan medføre problemer med aktiviteter som at tegne, skrive, cykle, løbe hurtigt samt at deltage i lege på legepladsen og i skolegården på lige vilkår med andre børn uden motoriske udfordringer.

Forskning viser, at omkring hvert femte barn, der starter i skole, har motoriske vanskeligheder. Det er vigtigt at identificere og adressere disse udfordringer tidligt, da de ellers kan føre til negative konsekvenser for børns udvikling på mange områder.

Motoriske vanskeligheder hos børn skyldes ofte, at en af deres tre vigtigste sanser ikke fungerer optimalt. Når vi bevæger os, bruger vi alle vores sanser, da bevægelse og sansning er tæt forbundet – man kan ikke sanse uden at bevæge sig, og man kan ikke bevæge sig uden at sanse.

Flere observationer, der kan ses ved motoriske usikre børn:

 • Oplever at dit barn ofte falder
 • Virker usikker
 • Klodset eller kluntet – falder tit
 • Kan ikke følge med sine jævnaldrende
 • Utryg ved motorisk krævende opgaver
 • Bevæger sig asymmetrisk
 • Passiv ved leg og aktiviteter
 • Fravælger at rutsje, gynge mm.
 • Kan ikke cykle
 • Har svært ved at gribe og kaste en bold
 • At hoppe
 • Har en akavet tilgang til dagligdags aktiviteter
 • Har svært ved selvhjulpenhed

Bestil tid til fysioterapeut

Ved en børnefysioterapeutisk undersøgelse arbejder terapeuten tæt sammen med forældrene for at konkretisere problemstillingerne og observere barnet i de situationer, der er udfordrende. Hele barnets bevægeapparat undersøges, herunder muskelspænding, symmetri og barnets bevægelser i forhold til omgivelserne. Mange faktorer kan påvirke, og der kan være flere forskellige problemstillinger, der skal undersøges for at kunne udarbejde en plan for at nå de ønskede mål, samt hvilke øvelser og aktiviteter der skal trænes.

Indsatsen vil variere fra barn til barn og kan spænde fra hyppig behandling til løbende vejledning med perioder for målsætning og indsats. Generelt for disse børn er, at deres motoriske færdigheder forbedres forholdsvis hurtigt, når de begynder på målrettet træning.

På klinikken er det fysioterapeut Merle Van Der Wehle, der vil stå for undersøgelsen og behandlingen.

Motorisk usikre børn