FAQ

FAQ – “Frequently Asked Questions”  refererer til de hyppigt stillede spørgsmål og deres svar. Herunder finder du generelle spørgsmål og svar på de mest stillede spørgsmål i klinikken.

FAQ - generelle spørgsmål

Generelle spørgsmål og svar

Nedenfor finder du svar på de mest stillede spørgsmål

Nej, man behøver ikke at have en henvisning fra sin læge for at modtage fysioterapi.

Man kan kun modtage tilskud fra sygesikringen såfremt man har en gyldig henvisning fra lægen.

Det er dit eget ansvar at sikre sig der er sendt en gyldig henvisning forud for din behandlingstid på klinikken.

Såfremt der ikke er en gyldig henvisning foregår behandlingen uden for sygesikringen og honoraret er et andet.

Betaling for behandling på klinikken skal ske efter hver behandling med mindre andet er aftalt med fysioterapeuten.

Betaling sker via dankort på betalingsautomaten i receptionen, ved mobilepay eller kontantbetaling.

Du har følgende muligheder når du skal afregne med klinikken:

Dankort
Vi tager mod dankort og visa dankort.

Mobile Pay
Betaling med mobile pay til nummeret 818106.

Kontant
Du kan stadig betale med kontanter, men vi forbeholder os ret til at afvise 1000 kr. sedler af sikkerhedsmæssige årsager.

Elektronisk overførsel

Overførsel via din netbank. Regningen medgives eller sendes elektronisk. Ønskes regningen betalt via elektronisk overførsel tillægges gebyr på 39kr.

OBS
Ved direkte afregning med dit forsikringsselskab henvises til, at de oftest kun betaler for ydelser indenfor sygesikringen – dvs ikke sundhedsydelser som sportstape, kinesiotape, laserbehandling, akupunktur, lagen, træningselastikker o.lign. Læs mere her.

Ja, der vil være et tillæg til den pris, du betaler inden for sygesikringen på 80 kr. da sygesikringen ikke giver tilskud til dette. Hvis du vælger fysioterapi uden sygesikringstilskud, er tillægget dog en del af prisen.

Da din tid er reserveret til dig og for at give dig det bedste behandlingsforløb er det hensigtsmæssigt at møde til de aftalte behandlingstider.

Bliver du forhindret, bedes du melde afbud senest kl. 18.00 dagen før.

Afbud kan ske via telefon, mail eller hjemmesidens kontaktformular.

Modtager vi ikke afbud, for sent afbud eller ved udeblivelse opkræves fuldt behandlingshonorar svarende til planlagte ydelse i overensstemmelse med gældende overenskomst med regionerne.

Mange forsikringsselskaber giver mulighed for direkte afregning med klinikken, hvilket er nemt og tidsbesparende os og for patienterne. Dette er dog kun muligt såfremt der er styr på alt det praktiske omkring afregning og dækning.
Derfor opfordrer vi til nedenstående, da vi gerne vil give dig en god oplevelse.
Da det er DIN forsikring, er det også dig, der har ansvaret for at bruge den korrekt, hvilket betyder: 
 • Det er DIT ansvar at videregive korrekte oplysninger til os inden påbegyndt behandling.
 • Det er DIT ansvar at vide hvad din forsikring dækker af behandling.
 • Det er DIT ansvar at holde styr på hvor mange behandlinger du får tilkendt.
 • Det er DIT ansvar at holde styr på hvor mange behandlinger du har modtaget eller beløb der er brugt.
 • Det er DIT ansvar selv at tage rettidig kontakt til forsikringsselskabet, hvis der er behov for flere behandlinger med mindre andet aftales med klinikken.
Vi hjælper gerne i det omfang vi kan.
Som en ekstra service tilbyder vi at sende påmindelser om dine behandlingstider på SMS såfremt du ønsker dette.
Dette skal kun ses som en ekstra service og da der kan forekomme tekniske problemer er det stadig din egen forpligtigelse at huske dine aftaler hos os.
Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har glemt din behandlingstid.

Såfremt du er berettiget til tilskud via kommunen bedes du oplyse dette til sekretæren eller fysioterapeuten samt fremvise gyldig dokumentation.

Vi gør opmærksom på det ikke er alle kommuner vi foretager direkte afregning med.

Er du medlem af sygeforsikringen Danmark og er tilskudsberettiget skal du forinden eller senest ved første konsultation oplyse dette til sekretæren eller fysioterapeuten.

Til behandling bedes du medbringe følgende:

 • Lagen eller håndklæde til at lægge på briksen. Det er muligt at købe et papirslagen på klinikken såfremt du glemmer dette.
 • Det gule sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis)
 • Ved holdtræning i salen (selv eller med en af fysioterapeuterne) bedes du medbringe indendørs sko

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

 • noget ikke går som forventet
 • en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med:

 • at lære af hændelsen
 • at forebygge, at det sker igen

Læs mere om utilsigtede hændelser og dine muligheder her.

Du har ligeledes mulighed for at indberette hændelsen til patientklagenævnet via dette link

Vi bistår gerne med hjælp til dig hvis du er i tvivl om hvordan du skal indberette hændelsen.

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED: 

Rødovre Centrum Fysioterapi I/S 
Rødovre Centrum 1R, 1.sal, nr. 203. 
2610 Rødovre 
E-mail: kontakt@rcfysioterapi.dk

Velkommen hos Rødovre Centrum Fysioterapi. 

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). 

Udover de helbreds oplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbreds oplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. 

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed, herunder i forbindelse med betaling med dankort, via faktura med giroindbetalingskort eller betaling gennem Mobile Pay. 

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. 

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. 

[Vi kan også anvende dine kontakt oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbreds oplysninger internt blandt vort personale. 

Videregivelse af helbreds oplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. 

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. 

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. 

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. 

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. 

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk  

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontakt oplysninger på www.stps.dk