Klinikken er åben igen

Sundhedsstyrelsen har 18.04.2020 offentliggjort den nye retningslinje om omstilling og gradvis øget aktivitet imod vanligt niveau i praksissektoren herunder den fysioterapeutiske behandling.

Alle fysioterapeuter er på arbejde igen og arbejder ud fra den nye retningslinje:

Se retningslinjen hos SST her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/%C3%98get-aktiviteter/Hndtering-af-COVID19–Omstilling-og-gradvis-get-aktivitet-i-praksissektoren-fraset-almen-praksis-spe.ashx?la=da&hash=7A1B43ECED73365E45FEBEF0EA6CB912DD4913C1

Der skal fortsat foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af behovet for undersøgelse og behandling af en læge eller fysioterapeut.

Klinikken er derfor igen åben for nye og igangværende forløb, men alle skal have haft telefonisk eller elektronisk kontakt inden fremmøde på klinikken.

Alle klinikkens fysioterapeuter vil tage kontakt til deres igangværende patienter ellers er i velkomne til at rette henvendelse til klinikken.

Hør i videoen Thomas fortælle om genåbningen for fysioterapeutisk assistance.

Afspil video

Praktisk info til patienten

Inden fremmøde på klinikken

Vi henholder til, at fremmøde på klinikken kun sker efter aftale med fysioterapeuten. Det er muligt at komme i kontakt med os på telefonen dagligt imellem kl 8.30-13.30 eller via mail:

Ved fremmøde på klinikken

Døren er åben, så du ikke skal have kontakt med håndtaget. Kom så tæt på den aftalte tid og kom alene. Brug venligst håndsprit placeret på skranken eller ved døren. Flyt ikke rundt på stolene og vent i receptionen på at fysioterapeuten henter dig.

Symptomer på Covid-19

Det er vigtigt du ikke møder på klinikken med følgende symptomer uden at have haft kontakt til egen læge: feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød. Meld afbud hvis du er i tvivl.

Klinikkens forholdsregler

Hygiejne

Klinikken overholder de nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne og rengøring. Der foretages en grundig desinfektion af alle flader mellem alle konsultationer. 

Få på arbejdet

Der vil være få fysioterapeuter på klinikken af gangen og der behandles forskudt på dagen med indlagte pauser imellem alle behandlinger.

Venteværelse

Der vil være få stole med anbefalet afstand imellem i vores venteværelse. Vi har fjernet alle blade, kander med vand og krus fra klinikkens venteområde. Benyt venligst hånddesinfektion ved ankomst og efter konsultation.

Værnemidler

Der er ingen krav om brug af værnemidler uden mistanke om covid-19 – hverken for patient eller behandler. Fysioterapeuten kan benytte værnemidler efter forsigtighedsprincippet. Fysioterapeuten kan benytte briller, maske, visir og handsker, hvor det vurderes relevant.

Afstand

Superviseret træning sker efter myndighedernes anvisninger om afstand. Der behandles forskudt på klinikken således der er afstand imellem de personer, der opholder sig på klinikken.

Træningsområdet

Der trænes individuelt superviseret med afstand eller maksimalt 4 personer for at kunne holde den anbefalede afstand. Der desinficeres efter brug af alle maskiner og redskaber.

Onlinekonsultation

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en midlertidig aftale om telefon- og videokonsultationer til lægehenviste patienter under praksisoverenskomsterne, som gælder for telefon- og videoydelser udført fra og med den 25. marts 2020.

Sigtet med aftalen er, at praktiserende fysioterapeuter kan yde rådgivning og vejledning via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling samt under hensyntagen til de særlige forholdsregler, som skal tages under COVID-19 beredskabet.

Der vil være en egenbetaling på 153,89 kr. for denne ydelse.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til denne form for konsultation og flere forsikringsselskaber dækker også egenbetalingen via sundhedsforsikringen.

Onlinetræning

Grundet de udfordringer der er i øjeblikket med sundhedsstyrelsens restriktioner har vi valgt at give inspiration til træning hjemme.

Tjek vores træningsvideoer ved at følge linket.

Adresse

Klinikken er beliggende på lægegangen 1. sal nr. 203 opgang K overfor Krone Apotek. Indgang R eller T er centerets tætteste indgange.

Tidsbestilling

Kontakt os på 3670 3136 for tidsbestilling, afbud eller generelle spørgsmål om behandlingsmuligheder, træningstilbud o.lign.

Find vej

Find vej til klinikken hvad enten du kommer med bus, bil eller på cykel. Klik på ikonet og bliv hjulpet på vej.

Åbningstid

Mandag-torsdag: 07:00-18:00
Fredag: 07:00-15:00
Telefontid alle hverdage imellem 08:30-13:30